ADEMBESCHERMING: WELKE FILTERS BIEDEN WELKE BESCHERMING?

Geachte klant,

Onderstaand vind u uit uitleg over filters voor ademhalingsbescherming.
(gebruik van deze informatie is voor eigen risico).

Hier vindt u een Engelstalig/Spaanstalig document waarin aangegeven wordt, welk type filter u kunt gebruiken voor bescherming tegen welke stoffen. Dit document kunt u als indicatie gebruiken om een juiste keuze te (laten) maken.

Soorten gasfilters

Type

Kleur

Bedoeld voor gebruik tegen

A

Bruin

Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 graden C

AX *

Bruin

Organische gassen en dampen met een kookpunt gelijk aan of lager dan 65 graden C

B

Grijs

Anorganische gassen met uitzondering van koolmonoxide

E

Geel

Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen

K

Groen

Ammoniak en organische ammoniaverbindingen (met name laag kokende)

CO

Zwart

Koolmonoxide

NO-P3 **

Blauw / Wit

Stikstofoxiden

Hg-P3 **

Rood / Wit

Kwik

SX

Violet

Specifieke gassen / dampen

* bedoeld voor eenmalig gebruik

** moeten worden gecombineerd met een P3-filter


De gasfilters type A, B, E, en K zijn verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten, namelijk:
• klasse 1: lage capaciteit
• klasse 2: middelgrote capaciteit
• klasse 3: grote capaciteit

Hoe hoger de klasse, hoe groter de capaciteit en hoe hoger de concentratie waartegen het gasfilter bescherming kan bieden. Klasse 3 biedt dus veel langer bescherming, maar door het gewicht van dit type filterbus moet het filter aan een riem worden gedragen en via een slang met het masker worden verbonden. De klasse 3 filters zul je om die reden niet snel vinden voor een half- of volgelaatsmasker.

Vaak wordt de vraag gesteld hoelang een filter gebruikt mag worden. Hier zijn geen vaste richtlijnen voor te benoemen. Dit gezien de concentratie stoffen waartegen beschermd moet worden, op elke werkplek anders is. U kunt uw klanten aangeven dat wanneer het ademhalen door het filter zwaarder wordt, of wanneer zij de stof gaan proeven, het filter vervangen dient te worden.

Laden
Laden
Laden
Laden